Đăng ký tài khoản sử dụng dịch vụ dành cho khách hàng cá nhân

Khai các thông tin theo form đăng ký dưới đây để đăng ký tài khoản sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Các trường thông tin có dấu * là các trường bắt buộc phải nhập.


Thông tin người đăng ký tài khoản

Họ và tên: * Bộ phận: Chức vụ:
Ngày sinh: * Giới tính: Nam      Nữ Email: *
Số CMND/Căn cước/Hộ chiếu: * Ngày cấp: * Nơi cấp: *
File Số CMND/Căn cước/Hộ chiếu: * Điện thoại: *
 
Quê quán:
Tỉnh / Thành phố:  Quận / huyện: Phường / Xã: 
Nơi thường trú: *
Tỉnh / Thành phố: * Quận / huyện: * Phường / Xã: 

Thông tin tài khoản

Tên tài khoản: *
Mật khẩu: * (Mật khẩu phải bao gồm cả chữ hoa, chữ thường và số)
Nhập lại mật khẩu:*

Thông tin nơi công tác

Tên doanh nghiệp: Tên viết tắt:
Địa chỉ trụ sở chính:
Tỉnh / Thành phố:  Quận / huyện: Phường / Xã: 
Địa chỉ giao dịch:
Điện thoại: Fax: Email:
Website:
Giấy CN ĐKKD:  Ngày cấp: 
Loại hình doanh nghiệp:     
Tạo lại chữ trong hình.
Ký tự bảo mật: *
Tôi xin cam kết những thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm nếu thông tin không chính xác hoặc thông tin sai

Thay đổi kích thước
Thu nhỏ Phóng to