Đăng ký tài khoản sử dụng dịch vụ dành cho doanh nghiệp/tổ chức

Những thông tin có dấu * là bắt buộc phải nhập

Đối tượng: Doanh nghiệp Cơ quan/Đơn vị/Tổ chức

Thông tin chung

Tên DN (Tiếng Việt): *
Tên DN (Tiếng Anh): *
Tên viết tắt Mã số thuế: *
Địa chỉ trụ sở: *
Tỉnh / Thành phố: Quận / huyện: Phường / Xã:
Địa chỉ giao dịch: *
Tỉnh / Thành phố: Quận / huyện: Phường / Xã:
Điện thoại: * Fax: Số điện thoại nhận thông báo: *
Email: * Website:
Số giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: Ngày cấp: Tổ chức cấp:
File Giấy CN ĐKKD:  
Lần thay đổi thứ: Ngày thay đổi:
Vốn điều lệ(VND): Loại hình doanh nghiệp

Thông tin chung

Loại hình đơn vị: *
Mã đơn vị QHNS: Tên đơn vị: *
Cơ quan cấp trên: Bộ/Tỉnh: *
Địa chỉ: *
Tỉnh / Thành phố: * Quận / huyện: * Phường / Xã:
Điện thoại: * Fax: Số điện thoại nhận thông báo: *
Email: * Website:

Thông tin người đại diện theo pháp luật

Thông tin tài khoản

Tên tài khoản: *
Mật khẩu: * (Mật khẩu phải bao gồm cả chữ hoa, chữ thường và số)
Nhập lại mật khẩu: *
Tạo lại chữ trong hình.
Nhập mã kiểm tra: *
Cam kết của doanh nghiệp
Doanh nghiệp xin cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác và tính hợp pháp của những nội dung kê khai trên đây
Thay đổi kích thước
Thu nhỏ Phóng to