Dịch vụ công mức độ 4:

Lĩnh vực chế độ kế toán và kiểm toán:

Lĩnh vực quản lý giá:

Dịch vụ công mức độ 3:

Lĩnh vực quản lý giá:

Lĩnh vực quản lý, giám sát bảo hiểm:

Lĩnh vực Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính:

Lĩnh vực Quản lý công sản:

Dịch vụ công khác:

Lĩnh vực Tổ chức cán bộ:

Lĩnh vực quản lý giá:

Để sử dụng dịch vụ công mức độ ba, cá nhân, tổ chức cần thực hiện các bước sau:

1. Xem kỹ nội dung quy trình thủ tục hành chính có liên quan
2. Chuẩn bị các hồ sơ, giấy tờ cần nộp theo yêu cầu
3. Quét các hồ sơ, giấy tờ cần nộp, lưu dưới định dạng file .PDF hoặc .JPG hoặc .DOC
4. Đăng ký tài khoản người dùng
5. Đăng nhập hệ thống với tài khoản đã đăng ký
6. Nhập yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính
7. Chờ phản hồi tiếp nhận hồ sơ và bổ sung thông tin (nếu có yêu cầu)
8. Theo dõi quá trình thụ lý hồ sơ thông qua chức năng Tra cứu thông tin thụ lý hồ sơ
Thay đổi kích thước
Thu nhỏ Phóng to