EN | VI
ĐĂNG KÝ CHỨC DANH KẾ TOÁN VIÊN CHUYÊN NGHIỆP TIÊU CHUẨN ASEAN (ASEAN CPA)
Hướng dẫn quy trình đăng ký chức danh ASEAN CPA:
Bước 1
Bước 2
Bước 3
  • * Ứng viên nộp hồ sơ đăng ký chức danh Asean CPA tại:
  • Ủy ban Giám sát của Việt Nam thực hiện Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau về dịch vụ kế toán, kiểm toán trong ASEAN
  • Cục Quản lý, giám sát kế toán, kiểm toán – Bộ Tài chính
  • Địa chỉ: 28 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
  • Điện thoại: +84 024 22202828
  • Email: uybangiamsataseancpa@mof.gov.vn
Thay đổi kích thước
Thu nhỏ Phóng to