Dịch vụ công mức độ 4:

Lĩnh vực chế độ kế toán và kiểm toán:

Lĩnh vực quản lý giá:

Dịch vụ công mức độ 3:

Lĩnh vực quản lý giá:

Lĩnh vực quản lý, giám sát bảo hiểm:

Lĩnh vực Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính:

Lĩnh vực Quản lý công sản:

Dịch vụ công khác:

Lĩnh vực Tổ chức cán bộ:

Lĩnh vực quản lý giá:

Lĩnh vực kế toán, kiểm toán:Tra cứu hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính theo các lĩnh vực quản lý

Lĩnh vực quản lý giá

Hướng dẫn thực hiện các thủ tục hành chính thuộc Lĩnh vực quản lý giá.

Lĩnh vực quản lý, giám sát bảo hiểm

Hướng dẫn thực hiện các thủ tục hành chính thuộc Lĩnh vực quản lý, giám sát bảo hiểm.

Lĩnh vực chế độ kế toán và kiểm toán

Hướng dẫn thực hiện các thủ tục hành chính thuộc Lĩnh vực chế độ kế toán và kiểm toán.

Lĩnh vực Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính

Hướng dẫn thực hiện các thủ tục hành chính thuộc Lĩnh vực Tài chính các ngân hàng và tổ chức tài chính.

Lĩnh vực Quản lý Công sản

Hướng dẫn thực hiện các thủ tục hành chính thuộc Lĩnh vực Quản lý Công sản.

Lĩnh vực Tổ chức cán bộ

Hướng dẫn thực hiện các thủ tục hành chính thuộc Lĩnh vực Tổ chức cán bộ.

Để sử dụng dịch vụ công tối thiểu mức độ ba, cá nhân, tổ chức cần thực hiện các bước sau:

1. Xem kỹ nội dung quy trình thủ tục hành chính có liên quan
2. Chuẩn bị các hồ sơ, giấy tờ cần nộp theo yêu cầu
3. Quét các hồ sơ, giấy tờ cần nộp, lưu dưới định dạng file .PDF hoặc .JPG hoặc .DOC
4. Đăng ký tài khoản người dùng
5. Đăng nhập hệ thống với tài khoản đã đăng ký
6. Nhập yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính
7. Chờ phản hồi tiếp nhận hồ sơ và bổ sung thông tin (nếu có yêu cầu)
8. Theo dõi quá trình thụ lý hồ sơ thông qua chức năng Tra cứu thông tin thụ lý hồ sơ
Thay đổi kích thước
Thu nhỏ Phóng to